Comhairliúchán Poiblí

Comhairliúchán Poiblí 1 – Staidéar Srianta

Tá an chéad Chomhairliúchán Poiblí lena gclúdófar an measúnú srianta le reáchtáil an 30 Márta 2022 in Óstán an Ghrianáin, gar do Cheann an Droichid. Beidh gach eolas le fáil ar líne freisin ón 30 Márta 2022 ar an Láithreán Gréasáin seo atá dírithe go sonrach ar an Tionscadal. Ba chóir aighneachtaí maidir leis an tionscadal a dhéanamh roimh an 27 Aibreán 2022.

Chun an doiciméadúchán a íoslódáil ón gcomhairliúchán seo tagair le do thoil don Táb Foilseacháin.

Déanfar Comhairliúcháin Phoiblí eile a reáchtáil le linn na bliana 2022 maidir le Roghanna a thiocfaidh chun cinn agus an Rogha is Dealraithí a thiocfaidh chun cinn.