Teagmháil

Tá Comhghuaillíocht ROD-Aecom ceaptha ag Comhairle Chontae Dhún na nGall chun seirbhísí comhairleoireachta innealtóireachta, samhaltaithe tráchta agus comhshaoil a chur ar fáil maidir le Tionscadal Feabhsúcháin Bhealach N13 Ceann an Droichid go Teorainn an Chontae. Seo a leanas an seoladh ríomhphoist Teagmhála:

Ríomhphost

[email protected]

Fiosruithe Ginearálta

Is féidir fiosruithe agus tuairimí ginearálta maidir leis an tionscadal seo a chur ar aghaidh thíos tríd an bhFoirm Teagmhála:

Please tick this box if you wish to be contacted regarding project news and updates.

Consent

Oifig an Tionscadail

(cruinnithe/ cuairteanna trí choinne amháin) Tionscadal Feabhsúcháin Bhealach N13 Ceann an Droichid go Teorainn an Chontae Oifig na mBóithre Náisiúnta An tIonad Seirbhísí Poiblí Droim Lonachair Baile Dhún na nGall SAORPHOST Co. Dhún na nGall F94 DK6C.